INNE OŚRODKI INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ

Województwo Dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski - Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel. (071) 375 20 69, 375 29 96
e-mail: rkielbus@prawo.uni.wroc.pl
www: http://prawo.uni.wroc.pl/jednostki/070505

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wyższa Szkoła Gospodarki - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. (052) 567 00 73 wew. 23
e-mail: cde@byd.pl
www: http://www.cde.wsg.byd.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centrum Dokumentacji Europejskiej, Norm i Patentów
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 44 01
e-mail: cde@bu.uni.torun.pl
www: http://www.bu.uni.torun.pl/cdeis.html

Województwo Lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. I. Radziszewskiego 11 / pok. 203, 20-080 Lublin
tel. (081) 537 58 91
e-mail: cde@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php

Województwo Łódzkie

Instytut Europejski - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódz
tel. (042) 291 03 17
e-mail: biblioteka@ie.lodz.pl
www: http://www.ie.lodz.pl/index.asp?s=cde

Województwo Małopolskie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowicka 27 / pok. 229, 31-510 Kraków
tel. (012) 293 57 86
e-mail: cde@bibl.uek.krakow.pl
www: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde

Województwo Mazowieckie

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego - Centrum Dokumentacji Europejskiej
al. Niepodległosci 22, 02-653 Warszawa
tel. (022) 553 33 04
e-mail: europauw@uw.edu.pl
www: http://www.ce.uw.edu.pl/index.php?id_dzial=6

Kolegium Europejskie Natolin - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa
tel. (022) 545 94 40
e-mail: cde@coleurop.pl
www: http://www.library.coleurop.pl/edc.htm

Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa
tel. (022) 523 89 91, 523 89 94
e-mail: bdwe@mail.ukie.gov.pl
www: http://bdwe.ukie.gov.pl/www/bdwe.nsf/main?open

Szkoła Główna Handlowa - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowiecka 22b, 02-521 Warszawa
tel. (022) 564 97 39
e-mail: cde@sgh.waw.pl
www: http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/informacje_ogolne/cde

Województwo Opolskie

Uniwersytet Opolski - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Plebiscytowa 5, 45-081 Opole
tel. (077) 401 69 59
e-mail: edc@uni.opole.pl
www: http://www.edc.uni.opole.pl

Województwo Pomorskie

Uniwersytet Gdański - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 110 / pok.114, 81-824 Sopot
tel. (058) 523 13 06
e-mail: cdesopot@gnu.univ.gda.pl
www: http://ekonom.univ.gda.pl/wydzial/index.html?xa=cde

Województwo Śląskie

Biblioteka Śląska w Katowicach - Centrum Dokumentacji Europejskiej
pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel. (032) 208 37 16
e-mail: cde@bs.katowice.pl
www: http://www.bs.katowice.pl/obibliotece/czytelnie/czyt_cde.po.php

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn
tel. (089) 532 44 98
e-mail: cde@uwm.edu.pl
www: http://jet.uwm.edu.pl/cde/index.php

Województwo Wielkopolskie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-894 Poznań
tel. (061) 854 33 20
e-mail: cdibe@ae.poznan.pl
www: http://www.ue.poznan.pl/pages/i/1/1207.php

Województwo Zachodniopomorskie

Uniwersytet Szczeciński - Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
ul. Tarczyńskiego 1 / pok. 206, 70-387 Szczecin
tel. (091) 444 24 08
e-mail: cide@bg.univ.szczecin.pl
www: http://cide.univ.szczecin.pl