INNE OŚRODKI INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
ENTERPISE EUROPE NETWORK

Konsorcjum Central Poland-BSN

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Tel.: (+4822) 4328642
Fax: (+4822) 4327046
e-mail: coordinator_cpbsn@parp.gov.pl
Strona: www.euroinfo.org.pl

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
Tel.: (+4822)8475368
Fax: (+4822)8532180
e-mail: r.podgorzak@imbigs.org.pl  
Strona: www.imbigs.org.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Piotrkowska 86
90-103 Łódź
Tel.: (+4842)6303667
Fax: (+4842)6329089
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl  
Strona: www.frp.lodz.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Włocławska 168
87-100 Toruń
Tel.: (+4856)6588950
Fax: (+4856)6588951
e-mail: een@tarr.org.pl  
Strona: www.tarr.org.pl

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość"
Matejki 6
80-232 Gdańsk
Tel.: (+4858)5245055
Fax: (+4858) 5245051
e-mail:  een@swp.gda.pl
Strona: www.swp.gda.pl

Centrum Transferu Technologii CTT 
Grunwaldzka 529
80-320 Gdańsk
Tel.: (+4858)5521498
Fax: (+4858)5521498
e-mail: ctt@post.pl  
Strona: www.ctt.gda.pl

BISNEP

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Tel.: +48225540725
Fax: +48225540730
e-mail: msp@uott.uw.edu.pl  ; nepirc@uott.uw.edu.pl
Strona: www.uott.uw.edu.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15
15-073 Białystok
Tel.: +48857408683
Fax: +48857408685
e-mail: projekty@pfrr.pl
Strona: www.pfrr.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
Tel.: +48895234900
Fax: +48895234900
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl
Strona: www.uwm.edu.pl/ciitt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
Kajki 10/12
10-516 Olsztyn
Tel.: +48895211250
Fax: +48895211260
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
Strona: www.wmarr.olsztyn.pl

Politechnika Lubelska
Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
Tel.: +48815384267
Fax: +48815384267
e-mail: automat@pollub.pl
Strona: lctt.pol.lublin.pl  

Lubelska Fundacja Rozwoju 
Rynek 7
20-111 Lublin
Tel.: +48815318007
Fax: +48817437326
e-mail: artur.urban@lfr.lublin.pl
Strona: www.lfr.lublin.pl

B2Europe West Poland

Politechnika Wrocławska,Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wroclaw
Tel.: +48 71 320 33 18
Fax: +48 71 320 39 48
e-mail: g.gromada@wctt.pl
Strona: www.wctt.pl

Poznański Park Naukowo-Technologiczny przy Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Tel.: +48 61 827 97 49
Fax: +48 61 827 97 41
e-mail: jb@ppnt.poznan.pl
Strona: www.ppnt.poznan.pl

Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechnika Szczecińska
al. Piastów  17
70-310 Szczecin
Tel.: +48 91 449 41 09
Fax: +48 91 449 41 09
e-mail: transfer@ps.pl
Strona: www.innowacje.ps.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
Tel.: +48 74 888 09 23
Fax: +48 74 842 35 66
e-mail: eic@darr.pl
Strona: www.darr.pl

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
Tel.: +48 62 765 60 58
Fax: +48 62 767 23 43
e-mail: paulina.razniak@kip.kalisz.pl
Strona: www.kip.kalisz.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego 
Ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
Tel.: +48 91 433 02 20
Fax: +48 91 433 02 66
e-mail: eic@zsrg.szczecin.pl
Strona: www.zsrg.szczecin.pl

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
Ul. Damrota 4
45-064 Opole
Tel.: +48 77 442 61 47
Fax: +48 77 442 61 45
e-mail: info@eic.opole.pl
Strona: www.eic.opole.pl

Centrum Przedsiebiorczosci i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski 
Ul. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra
Tel.: +48 68 328 73 48
Fax: +48 68 328 78 36
e-mail: kierownik@cptt.uz.zgora.pl
Strona: www.cptt.uz.zgora.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Koninie
Ul. Makowa 8
62-500 Konin
Tel.: +48 63 245 69 71
Fax: +48 63 245 69 70
e-mail: dariusz.kaluzny@arrkonin.org.pl
Strona: www.arrkonin.org.pl

BSN South Poland

Politechnika Krakowska - Centrum Transferu Technologii
Ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel.: 48126282657
Fax: 48126324795
e-mail: enterprise@transfer.edu.pl
Strona: www.transfer.edu.pl

Izba Przemyslowo-Handlowa w Krakowie
Ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
Tel.: 48124221866
Fax: 48122920563
e-mail: szkola@iph.krakow.pl
Strona: www.iph.krakow.pl

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
Astrów 10
40-045 Katowice
Tel.: 48322516421
Fax: 48322515831
e-mail: een@gapp.pl
Strona: www.gapp.pl

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Powstańców 17
40-039 Katowice
Tel.: 48327285828
Fax: 48327285803
e-mail: enterprise@garr.pl
Strona: www.garr.pl

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
Tel.: 48413432910
Fax: 48413432912
e-mail: cholewa@it.kielce.pl
Strona: www.it.kielce.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 
Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel.: 48413680278
Fax: 48413680278
e-mail: een@siph.com.pl
Strona: www.siph.com.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 48178676233
Fax: 48178520611
e-mail: een@rarr.rzeszow.pl  
Strona: www.rarr.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: 48178501937
Fax: 48178501936
e-mail: een@dolinalotnicza.pl
Strona: www.dolinalotnicza.pl

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości 
Słowackiego 7A
35-060 Rzeszów
Tel.: 48178524975
Fax: 48178524975
e-mail: een@spp.org.pl
Strona: www.spp.org.pl