A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Nakręć się na wybory! - nowy konkurs dla młodzieży
Nakręć się na wybory! - nowy konkurs dla młodzieży
[2013-08-08] Nakręć się na wybory! - nowy konkurs dla młodzieży

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w siódmej edycji corocznego ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku konkurs nosi tytuł „Nakręć się na wybory!” i nawiązuje do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r.

Głównym celem konkursu jest uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich. Tak więc wybory te są szansą także dla obywateli Polski, a jednocześnie Europejczyków, aby wpłynąć na jakość reprezentacji w Parlamencie
Europejskim, który uczestniczy w stanowieniu przeważającej części unijnego prawa.

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania działań z myślą o zwiększeniu frekwencji wyborczej, a nie popieraniu określonej opcji politycznej. Mamy nadzieję, że przyczyni się on pozytywnie do kształtowania postaw proeuropejskich wśród młodych ludzi i zachęci ich do korzystania z tego wszystkiego, co ma do zaoferowania zjednoczona Europa.

Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie 1 minutowego spotu filmowego, mającego zachęcać do udziału w wyborach
europejskich oraz zamieszczenie go na stronie internetowej wraz z dołączonym opisem przygotowań związanych z realizacją spotu oraz krótkim uzasadnieniem, dlaczego warto wziąć udział w wyborach.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i będzie trwać od 2 września do 30 listopada 2013 r.

Spośród nadesłanych przez uczniów prac zostanie wybranych po pięć najlepszych w każdej kategorii. Dodatkowo, internauci wybiorą swoich zwycięzców. Autorzy spotów filmowych oraz ich opiekunowie, którzy pomagali w przygotowaniu prac konkursowych, zostaną zaproszeni do Warszawy, aby wziąć udział w uroczystym rozdaniu nagród. Zdobywcy pierwszego miejsca dostaną tablety. Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w głosowaniu internautów w obydwu kategoriach wiekowych będą smartfony. Pozostali laureaci również otrzymają smartfony. Wyróżnieni otrzymają aparaty cyfrowe.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce (www.ec.europa.eu/polska). Na dodatkowe pytania może odpowiedzieć Ewa
Modzelewska, ewa.modzelewska@ec.europa.eu, tel. (22) 55 68 969.


 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u