A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna !!! I TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH !!! Zapraszamy do udziału!
!!! I TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH !!! Zapraszamy do udziału!
[2013-09-03] !!! I TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH !!! Zapraszamy do udziału!

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski i Eurocentrum  Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim zapraszają do wzięcia udziału w

I Turnieju Klubów Europejskich

CEL TURNIEJU:

  • integracja klubów europejskich w regionie;
  • inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską;
  • przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej;
  • szerzenie wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną;
  • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Członkowie Klubów Europejskich ze szkół gimnazjalnych woj. wielkopolskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez placówkę szkolną formularza zgłoszeniowego w terminie do 20 września 2013r.

DWUETAPOWY PRZEBIEG KONKURSU

Etap I (szkolny) polega na przygotowaniu plakatu przedstawiającego charakterystyczne elementy jednego wybranego państwa należącego do Unii Europejskiej oraz przesłanie go do 15 października 2013r. na adres:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski

W wyniku Etapu I zostanie wyłonionych 8 drużyn, które zakwalifikują się do udziału w Etapie II.

Etap II – prezentacja wybranego kraju w oparciu o plakat oraz test wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

 

Regulamin Turnieju do pobrania (pdf)


 

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u