A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Ruszyło internetowe głosowanie w konkursie "Nakręć się na wybory!"
Ruszyło internetowe głosowanie w konkursie "Nakręć się na wybory!"
[2014-01-15] Ruszyło internetowe głosowanie w konkursie "Nakręć się na wybory!"

Nakręć się na wybory!
 
 

Prawie 1000 uczniów wzięło udział w konkursie "Nakręć się na wybory!" organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Napłynęło 327 prac od 3-osobowych zespołów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jury konkursu wybierze pięć najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowej. Dodatkowo, internauci będą mogli wybrać swoich zwycięzców. Finaliści zostaną zaproszeni na galę, która odbędzie się w marcu 2014 r. w Warszawie.

Nakręć się na wybory!
 

Dlaczego warto?

Konkurs związany jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku. Europejskie wybory w 2014 r. będą pierwszymi odbywającymi się na mocy traktatu lizbońskiego, który wzmacnia rolę obywateli UE, jako aktywnych uczestników życia politycznego Unii. Traktat zwiększa również uprawnienia Parlamentu Europejskiego poprzez umocnienie jego roli.

Rok 2013, a także rok 2014 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Jest, więc dla obywateli dobrą okazją do zabrania głosu. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia służące wzmocnieniu więzi między obywatelami a UE. Propozycje KE dotyczą skuteczniejszego dotarcia do wyborców z informacją na temat stawki przyszłorocznych eurowyborów, zachęcenia społeczeństwa do uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej debacie i podniesienia frekwencji wyborczej.

Z sondażu Eurobarometru na temat praw wyborczych obywateli UE wynika, że większość ankietowanych wie o tym, iż obywatele UE mają prawo głosować w eurowyborach (72 proc. – wzrost w porównaniu z 54 proc. w 2007 r.) i wyborach lokalnych (66 proc.) w swoim kraju zamieszkania. Niemniej w 2009 roku frekwencja w Polsce wyniosła niecałe 25 proc.

Celem konkursu jest uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich. Tak, więc wybory te są jedyną szansą także dla obywateli Polski, a jednocześnie Europejczyków, aby wpłynąć na jakość reprezentacji w Parlamencie Europejskim, który uczestniczy w stanowieniu przeważającej części unijnego prawa i aby wyrazić opinię na temat funkcjonowania UE, mając przy tym pewność, że ich głos będzie słyszalny.

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania działań z myślą o zwiększeniu frekwencji wyborczej, a nie popieraniu określonej opcji politycznej. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się pozytywnie do kształtowania postaw proeuropejskich wśród młodych ludzi i zachęci ich do korzystania z tego wszystkiego, co ma do zaoferowania zjednoczona Europa.

Zadania konkursowe

Konkurs zorganizowany został dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczniów było przygotowanie 1 minutowego spotu filmowego, mającego zachęcać do udziału w wyborach europejskich oraz zamieszczenie go na stronie internetowej, na jednym z ogólnodostępnych serwisów internetowych wraz z dołączonym opisem przygotowań związanych z realizacją spotu oraz krótkim uzasadnieniem, dlaczego warto wziąć udział w wyborach.

Uczniowie musieli opisać w formularzu zgłoszeniowym pracę nad filmem oraz sposób jego wykorzystania. Opis powinien zawierać informacje dotyczące pracy nad filmem: 1/ jak wyglądała praca nad filmem 2/ jak wyglądała współpraca członków zespołu (jak dzielili się zadaniami? Jak podejmowali decyzję? Co było trudne w pracy zespołowej? Z czego są najbardziej zadowoleni?) oraz informacje dotyczące wykorzystania filmu w kampanii profrekwencyjnej: 1/jak wykorzystają film do zachęcania mieszkańców swojej lokalnej społeczności do udziału w wyborach do PE (plan działań profrekwencyjnych) 2/jak będą promować swój film z wykorzystaniem nowoczesnych mediów społecznościowych?

Oprócz zawartego w formularzu zgłoszeniowym opisu sposobu pracy nad filmem i jego wykorzystania, konieczne było umieszczenie drugiego, krótkiego opisu na stronie internetowej, na której umieszczony został spot filmowy. Opis ten znajduje się w regulaminie konkursu pdf - 150 KB [150 KB] .

Nagrody

Autorzy pięciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie jak również zwycięzcy głosowania internetowego i ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w głosowaniu internautów w obydwu kategoriach wiekowych będą smartfony.

Nadesłane prace oceni jury w składzie:

 • Rafał Rudnicki– Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Ewa Modzelewska- Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Bartosz Zadura –Wydział Prasowy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Agnieszka Brzezińska - Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Sylwia Żmijewska-Kwiręg - Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Andrzej Pakuła - reżyser filmowy i teatralny
 • Wojciech Kaniewski - specjalista ds. montażu
 • Michał Adamczyk - dziennikarz, TVP Info

 Głosowanie przez internet

Internauci wybiorą najlepszą pracę w każdej z dwóch kategorii spośród 20 prac wytypowanych przez Organizatora. Prace te zostaną zamieszczone na stronie: www.nakrecsienawybory.eu i www.nakrecsienawybory.pl

Głosowanie internetowe rozpocznie się 13 stycznia i potrwa do 3 lutego 2014 r.

Regulamin w skrócie

 • W konkursie mogły wziąć udział trzyosobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne).
 • Każdy zespół musiał przygotować tylko jedną pracę.
 • Praca konkursowa musiała mieć formę 1 minutowego filmiku.
 • Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.
 • Dodatkowo, internauci wybiorą najlepszą pracę w każdej z dwóch kategorii spośród 20 prac wytypowanych przez Organizatora, które zostaną umieszczone na stronie www.nakrecsienawybory.eu i www.nakrecsienawybory.pl

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: nakrec@ceo.org.pl

 

Jak to było w poprzednich latach?

W ubiegłym roku konkurs nosił nazwę Bądźmy aktywni RAZEM! i związany był z tematem przewodnim Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej.

W 2011 konkurs nosił nazwę „Mój pierwszy krok w wolontariat” i był szansą, aby zrobić ten pierwszy krok, a przy okazji pomóc początkującym wolontariuszom. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. W 2010 konkurs nosił nazwę „Nie wykluczam!”, który poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! W 2009 r. nasz konkurs nosił nazwę „Przybij piątkę!” i nawiązywał do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja pt. "Europa Wielu Kultur" była związana z obchodzonym w 2008 r. Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, zaś pierwszy konkurs z 2007 roku nawiązywał do pytania "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?".

Mamy nadzieję, że również i w tym roku nie zabraknie emocji i uczniowie udowodnią, że młodzi Polacy są aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Są kreatywni, zaangażowani i świadomi praw, jakie im przysługują. Potrafią zachęcić innych do wyjścia z domu i wzięcia udziału w głosowaniu. Nakręcają siebie i innych na wybory.

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronach:

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/index_pl.htm


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u