A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Przedłużony KONKURS dla dziennikarzy!
Przedłużony KONKURS dla dziennikarzy!
[2014-04-23] Przedłużony KONKURS dla dziennikarzy!

To już naprawdę ostatni dzwonek! Do 30 kwietnia 2014 r. można jeszcze nadsyłać prace do VII edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego”. Reportaże będą oceniane w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, zostaną również zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

Ludzka twarz EFS
 

Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS dają ludziom szansę na zmiany w życiu.

Nadsyłane prace powinny spełniać kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu i przyczyniać się do przybliżania odbiorcom efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).

Zakres tematyczny reportaży konkursowych powinien obejmować projekty realizowane w ramach:

 • Priorytetu I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna
  - instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu I PO KL:
  • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
  • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Departament Wdrażania EFS w MPiPS - w ramach Działania 1.5 PO KL Godzenie życia zawodowego i rodzinnego tworzone są placówki opieki nad dziećmi do lat 3, lista placówek dostępna jest pod adresem: www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki;
 • Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  - instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu II PO KL:
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Ministerstwo Zdrowia
 • Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego
  • Działanie 5.4 PO KL – projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, m.in. punkty porad prawnych i obywatelskich,
  • Działanie 5.5 PO KL – projekty realizowane m.in. przez reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą być opublikowane lub wyemitowane w mediach
w okresie od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ludzkatwarzefs.pl.

 

Źródłoec.europa.eu/polska/news/announcements/140115_konkurs_pl.htm:

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u