A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna III edycja TURNIEJU KLUBÓW EUROPEJSKICH
III edycja TURNIEJU KLUBÓW EUROPEJSKICH
[2015-09-01] III edycja TURNIEJU KLUBÓW EUROPEJSKICH

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski i Eurocentrum  Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim zapraszają do wzięcia udziału w III Turnieju Klubów Europejskich

Cel konkursu:

  • integracja klubów europejskich w regionie;
  • inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską;
  • przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej;
  • szerzenie wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną;
  • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

Kto może wziąć udział?

Członkowie Klubów Europejskich ze szkół gimnazjalnych woj. wielkopolskiego. Każda ze szkół gimnazjalnych może zgłosić do udziału w Turnieju 5-osobowy zespół złożony z członków Klubu Europejskiego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez placówkę szkolną formularza zgłoszeniowego w terminie                 do 18 września 2015r.

Dwuetapowy przebieg konkursu

Etap I (szkolny) polega na przygotowaniu plakatu przedstawiającego charakterystyczne elementy jednego wybranego państwa należącego do Unii Europejskiej oraz przesłanie go do 05.10.2015r. na adres:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski

W wyniku Etapu I zostanie wyłonionych 8 drużyn, które zakwalifikują się do udziału w Etapie II. Etap II – prezentacja wybranego kraju w oparciu o plakat oraz test wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

 

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

 

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u