A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Sytuacja migrantów w Polsce
Sytuacja migrantów w Polsce
[2016-01-15] Sytuacja migrantów w Polsce

Sytuacja migrantów i uchodźców w Polsce – to temat misji informacyjnej przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), która przyjedzie do Warszawy w dniach 18-19 stycznia br. Celem delegacji rozpoznanie problemów i potrzeb, a także wskazanie sukcesów, najlepszych praktyk i niektórych wyzwań organizacji społeczeństwa obywatelskiego starających się zaradzić obecnemu kryzysowi migracyjnemu.

Sytuacja migrantów w Polsce

Wizyta będzie jedną z dwunastu, które odbywają się w ramach programu EKES „Going local”. W ten sposób Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje szereg misji informacyjnych w celu zapoznania się z działalnością organizacji społeczeństwa obywatelskiego pomagających migrantom, azylantom i uchodźcom.

Z wizytą do Polski uda się delegacja składająca się z trzech członków EKES-u. Jej celem jest rozpoznanie problemów i potrzeb, a także wskazanie sukcesów, najlepszych praktyk i niektórych wyzwań organizacji społeczeństwa obywatelskiego starających się zaradzić obecnemu kryzysowi migracyjnemu. Ostatecznym wynikiem misji ma być sporządzenie dobrze uzasadnionych i udokumentowanych uwag, które wniosą wkład w proces kształtowania polityki UE. Misje odbędą się w dwunastu państwach członkowskich UE (we Włoszech, Grecji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Szwecji, Polsce, Bułgarii, Chorwacji oraz na Malcie i na Węgrzech), a także w Turcji.

W dniach 18–19 stycznia delegacja uda się do Warszawy w celu jak najszerszego zapoznania się z sytuacją w terenie. Dyskusja będzie dotyczyć problemów, z jakimi borykają się zainteresowane strony, a także ewentualnych strategii radzenia sobie z napływem uchodźców. Przedmiotem szczególnej uwagi będą zatem te praktyki i polityki, które przyczyniają się do usprawnienia procesu przyjmowania i integracji uchodźców.

W Polsce delegacja, w której skład wchodzą polscy członkowie Komitetu Karolina Dreszer-Smalec i Adam Rogalewski, spotka się z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, UNHCR, partnerami społecznymi i wieloma organizacjami pozarządowymi. Program obejmuje również wizytę w ośrodku dla uchodźców pod Warszawą.

Sytuacja migrantów i uchodźców w Polsce

Misja informacyjna EKES-u w dniach 18–19 stycznia

W celu przeprowadzenia wywiadów z członkami delegacji proszę kontaktować się z:

Milen MINCHEV, Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel.: + 32 2 546 8753

@EESC_PRESS

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 350 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę Unii Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u