A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Delegacje posłów z wizytą w Turcji
Delegacje posłów z wizytą w Turcji
[2016-02-12] Delegacje posłów z wizytą w Turcji

Turcja przyjęła ponad 2,5 mln uchodźców z Syrii, w 2015 roku przez Turcję przybyła większość z ponad miliona uchodźców, którzy dotarli do Unii Europejskiej. Na styczniowej sesji plenarnej posłowie dyskutowali o funduszu o wartości 3 mld euro na pomoc syryjskim uchodźcom, przebywającym w Turcji. W tym tygodniu do Turcji udają się dwie delegacje posłów – z Komisji Budżetowej i Komisji Wolności Obywatelskich, by ocenić sytuację na miejscu.

Konflikt w Syrii jest największą katastrofą humanitarną od zakończenia II wojny światowej. Po ponad 5 latach walk liczba osób wewnętrznie przesiedlonych sięga 6,5 mln, a liczba uchodźców do państw trzecich – 4,6 mln. W ostatnich dniach z syryjskiego Aleppo uciekło przed atakami wojsk syryjskich kolejne 35 tysięcy osób.


Uchodźcy w Turcji

Do końca 2015 roku Turcja przyjęła ponad 2,5 mln osób zarejestrowanych jako syryjscy uchodźcy - wynika z danych Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców. Turcja stała się w ten sposób krajem z największą populacją uchodźców na świecie. Około 90% uchodźców syryjskich w Turcji żyje poza obozami. Szacuje się, że dzieci stanowią co najmniej połowę uchodźców.
Unia Europejska współpracuje z władzami tureckimi, agencjami ONZ oraz z innym partnerami, by zaspokoić najpilniejsze potrzeby uchodźców.
Turcja jest też ważnym punktem na szlakach, którymi przemieszczają się uchodźcy. W 2015 roku na wyspy greckie z Turcji przybyło ponad 850 tys. osób, z czego większość stanowili Syryjczycy.
3 lutego państwa członkowskie zgodziły się na utworzenie opiewającego na 3 mld € funduszu na rzecz pomocy uchodźcom w Turcji.


Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE)
Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego 
Sylvie Guillaume (S&D, Francja) pokieruje 7-osobową delegacją komisji LIBE. Posłowie odwiedzą miejsca, w których prowadzone są działania na rzecz uchodźców, spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi partnerami, by ocenić sytuację.
Zdaniem posłanki Guillaume głównym celem misji jest „lepsze zrozumienie, by działać lepiej”. Posłanka dodała, że „lista spraw, które będą dyskutowane, jest długa: ochrona, przyjęcie i integracja uchodźców, przesiedlenie, zarządzanie granicami, readmisja, liberalizacja ruchu wizowego, walka z przemytnikami etc.”
Posłanka ma nadzieję, że dzięki wizycie posłowie będą mieli „przegląd spraw, które wchodzą w grę, i będą zdolni do przedstawienia najbardziej odpowiednich propozycji w kontekście napływu uchodźców i w szczególności relacji UE-Turcja”.

Komisja Budżetowa (BUDG)
Delegacja 11 posłów z Komisji Budżetowej również udaje się w tym tygodniu do Turcji. Posłowie będą dyskutować z władzami o wykorzystaniu unijnych funduszy, a poza tym sprawdzą, w jaki sposób wsparcie UE jest wykorzystywane, by pomóc uchodźcom z Syrii i Iraku. Delegacja odwiedzi również obóz dla uchodźców.
Jean Arthuis (ALDE, Francja), przewodniczący Komisji Budżetowej, mówił: „Jedziemy do Turcji, by wysłuchać głównych interesariuszy, sprawdzić, jak są wdrażane projekty współfinansowane z budżetu UE i ocenić ich efektywność. Ten kryzys wymaga ambitnej i skoordynowanej odpowiedzi we współpracy z agencjami ONZ, NGOsami oraz – oczywiście – z tureckimi władzami”.
Relacja z wizyt delegacji na bieżąco.

Źródło: Parlament Europejski


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u