A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
[2016-06-02] Podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

31 maja w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - Innowacje.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazcości ma charakter naukowo - techniczny i stanowi kontynuację Olimpiady - Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, zwaną później Olimpiadą Innowacji Technicznych oraz Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości, organizowanej przez prawie 50 lat przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, wynalazczości, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją  o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Udział w Olimpiadzie skłania uczestników do podejmowania samodzielnych działańo charakterze proinnowacyjnym, poszerzenia ich wiedzy i rozwijania pasji.

Goścmi uroczystego podsumowania byli:

Pani Ewa Mańkiewicz - Cudny - Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT;
Pan Tomasz Kulasa - Naczelnik Wydziału w Departmencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
Pan Witold Naturski - Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce;
Pan Zbigniew Matuszczak - Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie;
Pan Ryszard Bajkowski - Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie;
Pan Tomasz Pilarski - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie;
Pan prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych.
Podczas uroczystości laureaci i finaliści Olimpiady odbierali cenne nagrody, puchary oraz dyplomy, natomiast laureaci i finaliści Olimpiady mogący pochwalić się zdobyciem tytułu: "Młodego Innowatora" odebrali również zaświadczenia upoważniające do wstępu na wybrane uczelnie wyższe. Na podsumowaniu obecnych było ponad 200 osób, z terenu całej Polski, w tym uczniowie, opiekunowie drużyn, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych.

Tegoroczne podsumowanie Olimpiady było okazją również do nadania tytułu: "Przyjaciela Młodzieży", przez Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który to tytuł otrzymali wieloletni opiekunowie drużyn:

Pani Elżbieta Burlaga;
Pani Sylwii Mikulska;
Pan Marian Chrapko.

Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u