A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Unia celna prostrza i sprawniejsza
Unia celna prostrza i sprawniejsza
[2016-05-06] Unia celna prostrza i sprawniejsza

1 maja weszły w życie nowe przepisy prawa celnego. Ułatwią one handel w Europie, a konsumentom zapewnią lepszą ochronę przed nielegalnymi i podrobionymi towarami. Nowy unijny kodeks celny przewiduje m.in. całkowite przejście na „bezpapierowe”, w pełni elektroniczne systemy celne oraz wprowadza przyspieszone procedury dla wiarygodnych przedsiębiorstw przestrzegających przepisów.

Unia celna: prostsza i sprawniejsza
   
Nowy unijny kodeks celny wprowadza gruntowne zmiany w prawie celnym UE, które zostało przyjęte w 1992 r. Stanowi to przełom dla unii celnej, w ramach której Unia Europejska importuje i eksportuje towary o wartości ponad 3 bln euro rocznie.

Nowe przepisy:

    uproszczą i przyspieszą odprawę celną, co umożliwi przedsiębiorcom szybsze i tańsze dostawy towarów;
    zapewnią lepszą ochronę konsumentów przed nielegalnymi towarami lub produktami, które nie spełniają europejskich norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa;
    dzięki nowym systemom informatycznym usprawnią współpracę między organami celnymi.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: - Dobrze funkcjonująca unia celna ułatwia handel w Europie, a zarazem zapewnia bezpieczeństwo produktów i ochronę praw własności intelektualnej. Nowy unijny kodeks celny wprowadza nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwolą szybko udostępniać wiarygodne dane o towarach, a także umożliwią ścisłą współpracę administracji państw członkowskich.

Sprawna praca organów celnych wymaga nowoczesnych systemów informatycznych i dlatego stanowią one główny element nowego unijnego kodeksu celnego. Dzięki temu odprawa celna będzie prosta i szybka, a jednocześnie systemy te zagwarantują, że przeprowadzono wszystkie niezbędne kontrole i inspekcje. Nowe przepisy to wynik szczegółowych konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi.

Unia celna stanowi jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie na świecie. Jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej i ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku. Dzięki temu, że wszystkie państwa członkowskie stosują te same przepisy o przychodach i ochronie konsumentów na granicach zewnętrznych UE, towary odprawione przez organy celne jednego państwa członkowskiego można swobodnie przemieszczać na terenie całej Unii.

28 służb celnych państw UE musi działać jak jeden urząd, a zarazem ułatwiać handel oraz chronić zdrowie i bezpieczeństwo obywateli europejskich. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ UE jest jednym z największych na świecie bloków handlowych. W 2015 r. wymiana handlowa prowadzona przez UE stanowiła prawie 15 procent handlu światowego, a wartość objętych nią towarów wyniosła 3,5 bln euro. Taki poziom handlu międzynarodowego wymaga szybkiej i efektywnej obsługi milionów deklaracji celnych rocznie.

Ale zadaniem organów celnych jest również ochrona obywateli i ich interesów. Odgrywają one ważną rolę w walce z terroryzmem, ponieważ uniemożliwiają przemyt broni, a ponadto pomagają w zwalczaniu nielegalnego handlu dziełami sztuki i dobrami kultury. Poza tym chronią konsumentów przed towarami, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia. Na przykład w 2014 r. służby celne zarekwirowały w UE 454,2 tony narkotyków, 35 mln podrobionych towarów oraz 3,2 mld przemycanych papierosów. Skuteczne kontrole wymagają szybkich, wiarygodnych i aktualnych informacji oraz sprawnej koordynacji między organami celnymi w państwach członkowskich.

Czym jest unijny kodeks celny?

Unijny kodeks celny to nowe rozporządzenie ramowe, które zawiera przepisy i procedury związane z odprawą celną w całej UE. Unowocześnienie tej dziedziny administracji w państwach członkowskich podniesie konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i przyspieszy realizację unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Konkretnie oznacza to, że unijny kodeks celny:

    usprawni stosowanie przepisów i procedur prawa celnego w UE;
    przedsiębiorcom zapewni większą pewność prawa, a funkcjonariuszom służby celnej – większą przejrzystość przepisów;
    uprości przepisy i procedury prawa celnego, aby usprawnić i unowocześnić operacje celne;
    spowoduje całkowite przejście na „bezpapierowe”, w pełni elektroniczne i interoperacyjne systemy celne;
    wprowadzi przyspieszone procedury celne dla wiarygodnych przedsiębiorstw przestrzegających przepisów.

Pełne wdrożenie unijnego kodeksu celnego powinno nastąpić do końca 2020 r. W okresie przejściowym nowe przepisy będą stosowane w ramach dotychczasowych systemów informatycznych, a w niektórych przypadkach – przy użyciu dokumentów w formie papierowej. Rozpoczęto już prace nad wprowadzeniem nowych lub modernizacją dotychczasowych systemów.   

Informacje dodatkowe:

Unijny kodeks celny na stronie internetowej DG TAXUD

Film: Czym jest unijny kodeks celny?

Film: Minuta z dnia pracy organów celnych w UE

Sprawdź najnowsze informacje z DG TAXUD

DG TAXUD na YouTube
 

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u