A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Europejczycy chcą walki z terroryzmem
Europejczycy chcą walki z terroryzmem
[2016-07-22] Europejczycy chcą walki z terroryzmem

Niniejsze specjalne badanie Eurobarometru Parlamentu Europejskiego zostało przeprowadzone w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 9–18 kwietnia 2016 r. przez TNS opinion.

Koncentruje się ono na wyobrażeniach i oczekiwaniach, jakie obywatele UE mają wobec działań UE, walki z terroryzmem oraz klauzuli wzajemnej obrony.

Jest ono publikowane tuż po tym, jak Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej.

Wysokie oczekiwania co do działań UE

 • Niezależnie od tego, jak dobrze poinformowani okazali się obywatele europejscy w zakresie uprawnień i obowiązków UE, interesującą rzeczą wydawało się zapytanie ich o to, jak postrzegają działania UE w wielu dziedzinach oraz czego oczekują od UE. 

  Europejczycy uważają, iż działania UE są zdecydowanie niewystarczające w większości spośród piętnastu obszarów, o jakie ich zapytano, a znaczna większość obywateli życzyłaby sobie podejmowania przez UE większej liczby działań w tych obszarach, niż ma to miejsce obecnie.
 • I tak np. w kwestii migracji 66% respondentów uważa, że działania UE są niewystarczające, a 74% pragnie, by UE podjęła szerzej zakrojone działania. Z kolei w kwestii ochrony granic zewnętrznych 61% respondentów uważa, że działania UE są niewystarczające, a 71% pragnie, by UE podjęła szerzej zakrojone działania.
 • Te europejskie wyniki należy jednak ująć w odpowiedniej perspektywie. W zakresie badanych dziedzin polityki różnice między krajami są znaczne. W odniesieniu do wyżej wymienionych dziedzin różnice krajowe sięgają 34 punktów procentowych w kwestii migracji oraz 39 punktów w kwestii ochrony granic zewnętrznych.

Prawie trzy czwarte Europejczyków uważa, że to, co ich łączy, jest ważniejsze niż to, co ich dzieli.

 • Uważa tak 74% respondentów, natomiast 19% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Wynik ten wzrósł w 22 państwach członkowskich i przekracza 80% w 12 państwach członkowskich.

Walka z terroryzmem i radykalizacją: silne zaangażowanie respondentów

 • Ryzyko ataku terrorystycznego oceniło jako wysokie 40% respondentów w UE, 47% uważa je za średnie, zaś 11% za niskie. Na szczeblu krajowym absolutna większość respondentów francuskich, brytyjskich i belgijskich uważa, że ryzyko ataku w ich kraju jest wysokie.
 • Szczebel globalny wydaje się najbardziej odpowiedni do skutecznej walki z zagrożeniem terrorystycznym. Uważa tak 38% Europejczyków, natomiast 23% opowiada się za szczeblem europejskim, 21% za krajowym, a 6% za lokalnym lub regionalnym. 10% opowiedziało się za wszystkimi poziomami jednocześnie.
 • Trzy działania służące walce z terroryzmem uznawane przez Europejczyków za najpilniejsze to: walka z finansowaniem grup terrorystycznych (42%), walka ze źródłami terroryzmu i radykalizacji (41%) oraz wzmocniona kontrola granic zewnętrznych UE (39%).
 • W odniesieniu do walki z radykalizacją i rekrutacją obywateli UE przez organizacje terrorystyczne najpilniejszym środkiem zdaniem Europejczyków jest walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem (39%). Odpowiedź ta jest pierwszym przywoływanym środkiem w 23 spośród 28 państw członkowskich. Walka z radykalnymi stronami internetowymi oraz usuwanie nielegalnych treści z Internetu i internetowych portali społecznościowych zajmuje drugie miejsce (35%) przed kampaniami informacyjnymi służącymi zwiększaniu świadomości na temat ryzyka radykalizacji wśród osób najmłodszych i najbardziej podatnych (32%).

Klauzula wzajemnej obrony

 • Klauzula wzajemnej obrony nie jest powszechnie znana wśród Europejczyków. Gdy jednak zostanie wyjaśniona, spotyka się z szerokim poparciem. Badanie pokazuje, że dotychczas słyszało o niej tylko 31% Europejczyków. Zdecydowana większość Europejczyków (85%) popiera jednak ten przepis, zapoznawszy się z jego definicją.
 •  
 • Źródło: Parlament Europejski

 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u