A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Obywatele wobec migrantów
Obywatele wobec migrantów
[2016-08-24] Obywatele wobec migrantów

Do 9 września można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tym razem oceniane będą inicjatywy w dziedzinie migracji. Organizatorem konkursu jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). O nominacje mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub jednostki, których działania dotyczyły udzielania pomocy uchodźcom i migrantom. Wysokość nagrody to 50 tys. euro.


Masowy napływ do Unii Europejskiej uchodźców z ogarniętych wojną lub słabo rozwiniętych krajów przybrał niespotykane dotychczas rozmiary i od prawie dwóch lat silnie wpływa na życie polityczne i społeczne w Europie. Zapewnienie tym ludziom jedzenia i schronienia, zapoznanie ich z nową rzeczywistością i różnicami kulturowymi oraz wspieranie ich w procesie integracji nadal stanowi istotne wyzwanie, któremu państwa członkowskie mogą sprostać jedynie dzięki spontanicznej i nadzwyczajnej pomocy ze strony obywateli i całego społeczeństwa obywatelskiego.


Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2016 ma na celu docenienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub jednostek, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do poszukiwania rozwiązań poprzez udzielanie pomocy uchodźcom i migrantom i tym samym promowanie europejskich wartości i spójności.


Nagrodzone zostaną już wdrożone lub nadal realizowane inicjatywy spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • udzielanie migrantom/uchodźcom natychmiastowego wsparcia w pierwszym okresie po ich przybyciu;
  • zapewnianie pomocy socjalnej, zakwaterowania i usług opieki zdrowotnej;
  • oferowanie praktycznej pomocy i rad;
  • zwalczanie ksenofobii, rasizmu i dyskryminacji;
  • zwalczanie wyzysku i promowanie wzajemnego szacunku;
  • podnoszenie świadomości na temat praw i obowiązków;
  • zapewnianie szkoleń dla obywateli państw trzecich i społeczności przyjmujących.


Pełna lista wymogów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej 2016 EESC Civil Society Prize. W tym roku po raz pierwszy kandydatury można przesyłać bezpośrednio do EKES-u, bez pośrednictwa członka Komitetu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 września. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 15 grudnia 2016 r. Pula nagrody wynosi 50 tys. euro.


Szczegółowych informacji udziela:
Silvia Aumair
e-mail: press@eesc.europa.eu
tel. +32 2 546 8141
@EESC_PRESS


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u