A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Rozstrzygnięcie IV Turnieju Klubów Europejskich
Rozstrzygnięcie IV Turnieju Klubów Europejskich
[2016-10-28] Rozstrzygnięcie IV Turnieju Klubów Europejskich

28 października w Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu odbył się finał IV Turnieju Klubów Europejskich.  Organizatorem Turnieju był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski działający przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.  

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka. Konkurs był skierowany do klubów europejskich działających w szkołach gimnazjalnych.

Członkowie klubów europejskich z gimnazjów zebrali się, aby integrować się i rywalizować jednocześnie w ramach IV Turnieju Klubów Europejskich. Celem konkursu była aktywizacja szkolnych klubów europejskich w regionie, szerzenie wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów.

W finale konkursu wyłoniliśmy osiem pięcioosobowych drużyn, które stanęły do rywalizacji i powalczyły o atrakcyjne nagrody. Każda drużyna zaprezentowała wybrany kraj w oparciu o przygotowany plakat. Następnie klubowicze rozwiązali test wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Komisja złożona z konsultantów Europe Direct, oraz asystenta Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej Pani Magdaleny Decker, oceniała walory artystyczne pracy oraz poziom znajomości europejskich państw.

Poziom wiedzy oraz pomysłowości uczestników był bardzo wysoki. Gimnazjaliści wykazywali się szeroką wiedzą nt. krajów europejskich i umiejętnościami artystycznymi przedstawiając walory wybranego kraju członkowskiego. 

Chęć wzięcia udziału w konkursie wyrazili uczniowie z klubów europejskich należących do:

Gimnazjum Nr 7 z Kalisza, Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich z Ostrowa Wielkopolskiego, Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Koźminka, Gimnazjum z Wysocka Małego, Gimnazjum Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Kępna,  Gimnazjum ze Zdun, Gimnazjum z Wierzbna, Gimnazjum im. Jana Pawła II z Ociąża.

Poszczególne miejsca w konkursie zajęli:

I miejsce

Szkolny Klub Europejski „Syriusz”

Zespół Szkół

Gimnazjum w Wysocku Małym

II miejsce

Klub Europejski ADERIMUS

Zespół Szkół w Ociążu

Gimnazjum im. Jana Pawła II

Fabianów

III miejsce

Szkolny Klub Europejczyk

Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich

Ostrów Wielkopolski

IV miejsce

Szkolny Klub Europejczyka

Gimnazjum w Wierzbnie

V miejsce

Klub Europejczyka

„AD ASTRA”

Zespół Szkół Nr 7 im. M. Konopnickiej

Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu

VI miejsce

Szkolny Klub Europejski „Europejczyk”

Gimnazjum Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Kępno

VII miejsce

Szkolny Klib Europejski EUROGIMZDUN

Zespół Szkół w Zdunach

Gimnazjum w Zdunach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy finału w nagrodę pojadą do Brukseli.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dziękujemy organizatorom - Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynie Łybackiej: za wsparcie w postaci nagród dla laureatów, oraz gospodarzom konkursu – Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu za przygotowanie zaplecza oraz profesjonalnego przygotowania sali do przeprowadzenia konkursu. 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u