A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna VIII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
VIII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
[2016-11-04] VIII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 25 listopada 2016 r. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim organizuje ósmą edycję Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania problematyką europejską wśród młodych ludzi, przybliżenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej i uświadomienie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie. 

Nasz konkurs to największa inicjatywa tego typu w regionie Południowej Wielkopolski (uczestniczy w nim każdorazowo ponad 100 uczniów z kilkunastu szkół) i do tej pory cieszył się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród młodzieży i nauczycieli, ale także wśród lokalnych mediów. VII edycja konkursu została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. 

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego, których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu), przesłanym w terminie do 18 listopada br. przez placówkę szkolną. Każda ze szkół może oddelegować do udziału w konkursie maksymalnie 10 uczniów. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu dostępne są tutaj.


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u