A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Bruksela wyciąga rękę do Danii
Bruksela wyciąga rękę do Danii
[2016-12-12] Bruksela wyciąga rękę do Danii

 

 

 

Dania zagłosowała przeciw udziałowi w Europolu, unijnej agencji współpracy policji. Mimo to UE zaoferowała Danii częściowy dostęp do baz danych Europolu, by pomóc Kopenhadze w zwalczaniu terroryzmu.

 

8 grudnia Komisja Europejska zaoferowała Danii częściowy dostęp do baz danych Europolu, kiedy ta agencja przemieni się z agencji międzyrządowej w agencję unijną. Do tej pory Duńczycy nie mieli legalnej możliwości dalszego korzystania z tych baz danych.

Europol

Europol odpowiada za koordynowanie pracy policji z państw członkowskich UE, zwłaszcza w przypadku spraw transgranicznych, np. przemytu, w tym przemytu ludzi.  Posiada również bazę danych o przestępcach i odpowiada za wymianę informacji na ich temat miedzy krajami unijnymi. Zgodnie z duńskimi informacjami, sama tylko Dania do tej pory korzystała z tej bazy danych 70 tys. razy rocznie.

Europol od maja 2017 r. przestaje być agencją międzyrządową, a staje się agencją unijną. Ma to poprawić sprawność jej funkcjonowania – do tej pory wszelkie zmiany w tym zakresie musiały być uzgadniane między wszystkimi rządami państw członkowskich, teraz w razie konieczności będzie to możliwe na szczeblu unijnym.

Duński problem

Rodzi to jednak problem dla Duńczyków. W Deklaracji Edynburskiej z 1992 r. UE przyznała bowiem Danii cztery tzw. wyłączenia (ang. opt-out). Oznaczają one, że Dania nie podlega prawu unijnemu w następujących obszarach europejskiej współpracy: wspólna waluta, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, sprawy obywatelskie oraz sądownictwo i sprawy wewnętrzne.

I to właśnie to ostatnie wyłączenie stanowi problem. W przeciwieństwie do Irlandii i Wlk. Brytanii, Dania nie zostawiła sobie możliwości zrezygnowania w łatwy sposób z wyłączeń w wybranych kwestiach, więc przejście Europolu do obszaru polityki unijnej uniemożliwia Danii dalsze korzystanie z zasobów tej agencji.

Dania kilka razy od czasu powstania planów przemiany Europolu próbowała znaleźć sposoby na obejście tego problemu. 3 grudnia 2015 r. rząd przeprowadził referendum, by zrezygnować z wyłączeń z Deklaracji Edynburskiej, jednak pomysł ten został odrzucony przez wyborców.

Kopenhaga usiłowała również wynegocjować specjalną umowę, tzw. umowę równoległą. Umożliwić miałaby ona dalszy udział Danii w Europolu, ale Komisja Europejska byłą niechętna temu rozwiązaniu, jako że uznała to za próbę czerpania korzyści z UE bez brania na siebie obowiązków. KE stara się zniechęcać do tego typu postaw, by nie osłabiać swojej pozycji przed negocjacjami warunków wyjścia z Wlk. Brytanią.

>> Czytaj więcej o duńskich próbach i niechęci KE

Propozycja KE

Teraz jednak podejście KE się zmieniło. Po tym jak tydzień temu (2 grudnia) Europol ostrzegł, że w Europie wzrasta zagrożenie zamachami terrorystycznymi Państwa Islamskiego, Komisja Europejska zdecydowała się zaoferować Danii częściowy dostęp do baz danych Europolu.

Na mocy umowy duńscy policjanci mogliby korzystać z baz danych Europolu, ale nie bezpośrednio, jak ich koledzy i koleżanki w innych państwach unijnych. Wszelkie zapytania do bazy danych musiałyby przechodzić przez oficera łącznikowego agencji.

Dania będzie musiała także pozostać w strefie Schengen, co wzbudziło wątpliwości we wspierającej rząd eurosceptycznej Duńskiej Partii Ludowej. Jednak po spotkaniu z przedstawicielami partii politycznych premier Lars Løkke Rasmussen stwierdził, że zaproponowana przez Komisję ugoda „nie jest tak dobra, jakbyśmy byli pełnym członkiem, ale to umowa która może działać”.

Źródło: www.euractiv.pl


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u