A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Kto jest kim w parlamencie Europejskim?
Kto jest kim w parlamencie Europejskim?
[2017-01-19] Kto jest kim w parlamencie Europejskim?

 Chcociaż posłowie sprawują swój mandat przez 5 lat, to kierownictwo Parlamentu Europejskiego jest wybierane na dwa i pół roku. We wtorek, 17 stycznia, posłowie wybrali Antonio Tajaniego (EPL, Italy) na stanowisko przewodniczącego. Kolejnego dnia odbyły się wybory 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów. Sprawdź naszą infografikę i dowiedz się, kto będzie sprawował fukcje w PE przez najbliższe dwa i pół roku.

Przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi i kwestorami tworzą prezydium Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach z pozostałymi instytucjami UE; nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem regulaminu PE.

Wiceprzewodniczący przewodniczą posiedzeniom plenarnym, gdy nie prowadzi ich przewodniczący. Przewodniczący może przydzielić im także inne funkcje.

Kwestorzy są odpowiedzialni są za te sprawy administracyjne i finansowe Parlamentu, które mają bezpośredni wpływ na prace deputowanych (np. dotyczące sprzętu czy usług dostępnych na terenie PE).

Powyższe funkcje są sprawowane przez wybranych posłów przez dwa i pół roku - wybory odbywają się na początku i w połowie pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego.

W wyniku wyborów w prezydium znalazło się trzech polskich posłów:

  • Bogusław Liberadzki (S&D) - przewodniczący
  • Ryszard Czarnecki (EKR) - przewodniczący
  • Karol Karski (EKR) - kwestor
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Źródło: Parlament Europejski

 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u