A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Żywność i rolnictwo w szkolnej ławie
Żywność i rolnictwo w szkolnej ławie
[2017-03-21] Żywność i rolnictwo w szkolnej ławie

Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE przygotowała pomocnik edukacyjny. Pakiet nauczyciela to zbiór gotowych środków nauczania i uczenia się, który ma pomóc w poszerzaniu wiedzy na temat znaczenia żywności i rolnictwa w codziennym życiu. Pakiet jest darmowy, dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, z wyjątkiem irlandzkiego.

 

Zestaw dzieli się na 3 części, skupione wokół głównych zagadnień:

  • żywność
  • środowisko
  • obszary wiejskie.

Każdy z modułów zawiera:

  • krótkie wprowadzenie dla nauczyciela z wyszczególnieniem celów nauczania,
  • arkusze robocze z ćwiczeniami dla uczniów,
  • schemat projektu dla uczniów z propozycją realizacji projektu międzyprzedmiotowego w ramach danego tematu rozdziału.

Pakiet może być używany przez nauczycieli różnych przedmiotów, takich jak: geografia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, europeistyka, ekonomia krajowa, rolnictwo, technologie informacyjno-komunikacyjne i nauki społeczne. Materiały dotyczące trzech wiodących tematów nie mają na celu szkolenia uczniów w zakresie polityki unijnej: ich celem jest pokazanie młodym ludziom, jakie korzyści czerpią wszyscy obywatele z rolnictwa.

Zestaw został stworzony w taki sposób, aby nauczyciel mógł wykorzystywać podczas zajęć poszczególne jego części osobno lub prowadzić uczniów kolejno przez moduły.

Wszystkie materiały do pobrania: informator dla nauczycieli, film animowany, pokaz slajdów, plan lekcji, a także tematy lekcyjne do poszczególnych modułów można pobrać ze strony internetowej DG AGRI.

Zestaw jest możliwy do zamówienia również w formie papierowej. W skład takiego zestawu, oprócz standardowych materiałów i mapy, wchodzi dodatkowo płyta DVD oraz klucz USB.

Zamówienia można składać tutaj, na stronie EU Bookshop.

 


źródło:Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u