A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Brexit – pierwszy etap
Brexit – pierwszy etap
[2017-05-05] Brexit – pierwszy etap

Kolegium komisarzy przekazało Radzie zalecenie do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią na podstawie art. 50. Zawiera ono projekt wytycznych negocjacyjnych. To mandat prawny, który opiera się na wytycznych politycznych przyjętych 29 kwietnia przez Radę Europejską. Przedstawiony tekst jest uzupełnieniem wytycznych i zawiera elementy niezbędne do przeprowadzenia pierwszego etapu negocjacji.

 

Odzwierciedla on dwuetapowe podejście zaproponowane przez przywódców 27 państw członkowskich, uwzględniając w pierwszej kolejności kwestie niezbędne do zapewnienia dobrze zorganizowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Wytyczne negocjacyjne obejmują cztery główne obszary. Głównym priorytetem negocjacji jest ochrona statusu i praw obywateli – obywateli UE-27 w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE-27 – a także ich rodzin. W zaleceniu Komisji jest wyraźnie mowa o tym, że umowa dotyczącą zasad porozumienia finansowego musi być gotowa zanim rozpocznie się drugi etap negocjacji. Negocjacje nie powinny w żaden sposób być sprzeczne z tzw. porozumieniem wielkopiątkowym. Trzeba znaleźć rozwiązania, które pozwolą uniknąć twardej granicy na wyspie Irlandii. Należy wypracować ustalenia w kwestii rozstrzygania sporów i zarządzania umową o wystąpieniu.

Michel Barnier, unijny negocjator do spraw negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50, powiedział: - Wydane zalecenie pozwala nam zapewnić, aby wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej następowało w dobrze zorganizowany sposób. Leży to w interesie nas wszystkich. Rozpoczniemy konstruktywne negocjacje, jak tylko Zjednoczone Królestwo będzie gotowe.

Dalsze działania

Dzisiejsze zalecenie zostanie przesłane Radzie, która ma je przyjąć na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w dniu 22 maja br.

Kontekst

29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2017 r Rada Europejska przyjęła wytyczne polityczne. Negocjacje będą na każdym etapie prowadzone w świetle wytycznych Rady Europejskiej i zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Rady, przy należytym uwzględnieniu rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji:

 

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u