A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne

 

Strona g堯wna Wzrost w sta造m tempie
Wzrost w sta造m tempie
[2017-05-15] Wzrost w sta造m tempie

Gospodarka europejska wesz豉 w pi徠y rok o篡wienia gospodarczego, którym ciesz si obecnie wszystkie pa雟twa cz這nkowskie UE. Tendencja, przy generalnie sta造m tempie, ma si utrzyma w bie膨cym i przysz造m roku. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, PKB Polski powinno w tym roku wzrosn望 o 3,5 proc., podczas gdy unijna 鈔ednia to niespe軟a 2 proc. 

W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 proc. i 1,8 proc. zgodnie z prognoz zimow).

Stopa wzrostu PKB w ca貫j UE powinna pozosta na sta造m poziomie 1,9 proc. w obu tych latach (1,8 proc. w obu tych latach zgodnie z prognoz zimow).

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodnicz帷y do spraw euro i dialogu spo貫cznego, odpowiedzialny tak瞠 za stabilno嗆 finansow, us逝gi finansowe i uni rynków kapita這wych, powiedzia: - Dzisiejsza prognoza gospodarcza wskazuje, 瞠 wzrost w UE przybiera na sile, a bezrobocie nadal spada. Sytuacja ró積i si jednak w zale積o軼i od pa雟twa cz這nkowskiego, przy czym lepsze wyniki odnotowano w gospodarkach, które wdro篡造 bardziej ambitne reformy strukturalne. Aby przywróci równowag, w ca貫j Europie potrzebujemy zdecydowanych reform, od otwarcia naszych rynków produktów i us逝g po modernizacj rynku pracy i systemów opieki spo貫cznej. W epoce zmian demograficznych i technologicznych, nasze gospodarki tak瞠 musz ewoluowa, oferuj帷 obywatelom wi璚ej mo磧iwo軼i i wy窺zy poziom 篡cia.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ce, powiedzia: - Europa wchodzi w pi徠y rok nieprzerwanego wzrostu, pobudzanego przez akomodacyjne polityki pieni篹ne, du瞠 zaufanie przedsi瑿iorstw i konsumentów oraz polepszaj帷y si handel 鈍iatowy. Dobr nowin jest tak瞠 to, 瞠 豉godnieje powoli wysoka niepewno嗆, jaka charakteryzowa豉 ostatnie dwana軼ie miesi璚y. Jednak瞠 o篡wienie pod wzgl璠em nowych miejsc pracy i inwestycji w strefie euro pozostaje nierówne. Zwalczanie przyczyn tych rozbie積o軼i jest gównym wyzwaniem, jakiemu musimy stawi czo豉 w najbli窺zych miesi帷ach i latach.

Wzrost gospodarczy na 鈍iecie ma si zwi瘯szy

安iatowa gospodarka nabra豉 tempa pod koniec zesz貫go i na pocz徠ku bie膨cego roku, a wzrost w wielu zaawansowanych i wschodz帷ych gospodarkach nast徙i jednocze郾ie. Wzrost gospodarczy na 鈍iecie (z wy陰czeniem UE) ma si zwi瘯szy z 3,2 proc. w 2016 r. do 3,7 proc. w roku bie膨cym i do 3,9 proc. w 2018 r. (bez zmian w porównaniu z prognoz zimow), podczas gdy chi雟ka gospodarka powinna by odporna w najbli窺zej przysz這軼i, a innym gospodarkom wschodz帷ym pomaga ponowny wzrost cen surowców. Prognoza dla gospodarki ameryka雟kiej pozostaje w du瞠j mierze niezmieniona w porównaniu do zimy. Ogólnie rzecz bior帷, przewiduje si, 瞠 w latach 2017 i 2018 eksport netto pozostanie neutralny dla wzrostu PKB w strefie euro.

Tymczasowy wzrost inflacji zasadniczej

Inflacja znacznie wzros豉 w ostatnich miesi帷ach, gównie ze wzgl璠u na wzrost cen ropy naftowej. Jednak瞠 inflacja bazowa, w której nie uwzgl璠nia si zmiennych cen energii i nieprzetworzonej 篡wno軼i, pozostawa豉 na stosunkowo stabilnym poziomie, znacznie poni瞠j d逝goterminowej 鈔edniej warto軼i. Przewiduje si, 瞠 inflacja w strefie euro wzro郾ie z 0,2 proc. w 2016 r. do 1,6 proc. w 2017 r., aby znowu spa嗆 do 1,3 proc. w 2018 r. wraz z malej帷ym wp造wem wzrostu cen ropy naftowej.

Wzrost spo篡cia prywatnego ulegnie spowolnieniu wraz z inflacj, inwestycje pozostan na tym samym poziomie

W 2016 r. spo篡cie prywatne – gówny czynnik nap璠zaj帷y wzrost gospodarczy w ostatnich latach – ros這 najszybciej w ostatnich 10 latach, ale wzrost ten powinien ulec spowolnieniu w tym roku, gdy inflacja cz窷ciowo zniweluje wzrost si造 nabywczej gospodarstw domowych. Poniewa oczekuje si, 瞠 inflacja zmniejszy si w przysz造m roku, spo篡cie prywatne ma nieznacznie wzrosn望. Inwestycje powinny rozwija si do嗆 równomiernie, ale s hamowane przez stosunkowo niewielkie perspektywy wzrostu oraz konieczno嗆 dalszego zmniejszenia udzia逝 finansowania d逝積ego w niektórych sektorach. Na stopniowe o篡wienie ma wp造w szereg czynników, takich jak rosn帷e wska幡iki wykorzystania mocy produkcyjnych, rentowno嗆 przedsi瑿iorstw i atrakcyjne warunki finansowania, równie dzi瘯i planowi inwestycyjnemu dla Europy.

Stopa bezrobocia nadal spada

Je瞠li chodzi o bezrobocie, nadal dominuje trend spadkowy, ale w wielu krajach pozostaje ono na wysokim poziomie. W strefie euro stopa bezrobocia ma spa嗆 do 9,4 proc. w 2017 r. i 8,9 proc. w 2018 r., co stanowi najni窺zy poziom od pocz徠ku 2009 r. Jest to mo磧iwe dzi瘯i rosn帷emu popytowi krajowemu, reformom strukturalnym i innym strategiom rz康owym w niektórych krajach, które zach璚aj do intensywnego tworzenia miejsc pracy. Tendencje w ca貫j UE s podobne – oczekuje si, 瞠 stopa bezrobocia spadnie do 8,0 proc. w 2017 r. i 7,7 proc. w 2018 r., co jest najni窺zym poziomem od ko鎍a 2008 r.

Stan finansów publicznych ulega poprawie

Oczekuje si, 瞠 zarówno stosunek deficytu sektora instytucji rz康owych i samorz康owych do PKB, jak i relacja d逝gu brutto sektora instytucji rz康owych i samorz康owych do PKB spadn w 2017 i 2018 r., zarówno w strefie euro, jak i w ca貫j UE. Ni窺ze p豉tno軼i z tytu逝 odsetek i ograniczenie wzrostu p豉c w sektorze publicznym powinny zapewni dalszy spadek wspomnianych deficytów, aczkolwiek w wolniejszym tempie ni w poprzednich latach. W strefie euro przewiduje si, 瞠 stosunek deficytu bud瞠towego do PKB spadnie z 1,5 proc. PKB w 2016 r. do 1,4 proc. w 2017 r. i 1,3 proc. w 2018 r., podczas gdy w ca貫j UE wska幡ik ten ma spa嗆 z 1,7 proc. w 2016 r. do 1,6 proc. w 2017 r. i 1,5 proc. w 2018 r. W strefie euro przewiduje si, 瞠 relacja d逝gu do PKB spadnie z 91,3 proc. PKB w 2016 r. do 90,3 proc. w 2017 r. i 89,0 proc. w 2018 r., podczas gdy w ca貫j UE wska幡ik ten ma spa嗆 z 85,1 proc. w 2016 r. do 84,8 proc. w 2017 r. i 83,6 proc. w 2018 r.

Czynniki ryzyka dla prognozy s bardziej zrównowa穎ne, ale nadal istnieje mo磧iwo嗆 jej niekorzystnej korekty

Nadal utrzymuje si wysoka niepewno嗆 co do prognozy gospodarczej. Ogólnie rzecz bior帷, czynniki ryzyka s bardziej zrównowa穎ne ni w przypadku prognozy z zimy, ale nadal istnieje mo磧iwo嗆 niekorzystnej korekty aktualnej prognozy. Zewn皻rzne czynniki ryzyka s zwi您ane, np. z przysz陰 polityk handlow i gospodarcz USA oraz szerszymi napi璚iami geopolitycznymi. Dostosowanie gospodarcze Chin, kondycja sektora bankowego w Europie i zbli瘸j帷e si negocjacje z Wielk Brytani dotycz帷e wyj軼ia tego kraju z UE uznawane s za mo磧iwe czynniki ryzyka wymagaj帷e korekty prognozy.

Kontekst

Niniejsza prognoza opiera si na szeregu technicznych za這瞠 dotycz帷ych kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów wed逝g stanu na dzie 25 kwietnia 2017 r. Za這瞠nia dotycz帷e stopy procentowej i cen towarów odzwierciedlaj oczekiwania rynkowe okre郵one na podstawie rynków instrumentów pochodnych w momencie przygotowywania prognozy. W przypadku wszelkich innych danych 廝ód這wych, w tym za這瞠 na temat polityki publicznej, w niniejszej prognozie uwzgl璠niono informacje dost瘼ne za okres do dnia 25 kwietnia 2017 r. w陰cznie. Jedynie strategie polityczne zapowiedziane w wiarygodny i dostatecznie szczegó這wy sposób zosta造 uwzgl璠nione w prognozach, które zak豉daj ich kontynuacj bez 瘸dnych zmian.

Wi璚ej informacji:

廝ód這: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa wsp馧finansowana ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTR紟 WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u