A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Festiwal Piosenki Europejskiej we Franklinowie, czyli święto muzyki, kolorów i radości.
Festiwal Piosenki Europejskiej we Franklinowie, czyli święto muzyki, kolorów i radości.
[2017-06-09] Festiwal Piosenki Europejskiej we Franklinowie, czyli święto muzyki, kolorów i radości.

W ramach projektu szkolnego „Mali Polacy w zjednoczonej Europie” 8 czerwca 2017r. odbyła się kolejna edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Europejskiej we Franklinowie.

Organizatorem tej wspaniałej imprezy była Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Franklinowie oraz działające przy szkole Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Franklinów „Radośnie w Przyszłość.” Wśród zaproszonych gości obecni byli: przedstawiciel władz lokalnych pan Antoni Hadryś wice - Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski,  pan Marian Waliszewski radny Gminy Ostrów Wielkopolski, pani Halina Pawłowska Sołtys wsi Franklinów, pani Zenona Waliszewska przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, pani Małgorzata Chmielowiec z Rady Rodziców, pani Elżbieta Szarczyńska prezes Stowarzyszenia Wsi Franklinów „Radośnie w Przyszłość, pani Danuta Ćwiklak dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Franklinowie, konsultant Punktu Informacyjnego Europe Direct - Ostrów Wielkopolski oraz nauczyciele i instruktorzy z  gminnych szkół oraz rodzice.

Festiwal prowadziła pani Elżbieta Szarczyńska, która powitała wszystkich zaproszonych gości, uczestników festiwalu,  nauczycieli i rodziców oraz powołała jury konkursu.

Impreza została  uroczyście otwarta  przez uczniów Szkoły Podstawowej we Franklinowie, którzy odświętnie wnieśli flagi  państw członkowskich UE i odśpiewali hymn
„Ody do radości.”

Do udziału w Festiwalu organizatorzy zaprosili solistów w dwóch kategoriach wiekowych:
7-9 lat oraz 10-12 lat wykonujących piosenkę w jednym z języków krajów Unii Europejskiej. W tym roku w festiwalu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z następujących miejscowości: Gorzyc Wielkich, Łąkocin, Wtórku, Lewkowa, Słaborowic, Szczur, Topoli Małej oraz z Franklinowa.

 Wykonawców oceniało jury powołane przez organizatorów, złożone z muzyków
i językoznawców. Oceniane były: walory językowe wykonywanych utworów, walory muzyczne i wokalne oraz  dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom i byli doskonale przygotowani przez swoich nauczycieli  - instruktorów.

Nowością Festiwalu było przygotowanie przez uczniów wszystkich szkół krótkiej prezentacji wylosowanego kraju Unii Europejskiej. I tak na scenie prezentowana była Francja, Belgia, Polska, Grecja, Czechy Dania, Holandia. Uczniowie podawali krótkie informacje
i ciekawostki dotyczące poszczególnych państw, przedstawiali plakaty, scenki tematyczne,
a nawet częstowali potrawami charakterystycznymi dla danego państwa lub regionu europy. Na scenie odbył się także pokaz tradycyjnego tańca greckiego – zorby, tańca ludowego - belgijki, a nawet bajkowych Smerfów pochodzących z Belgii.

Po zakończonej rywalizacji jury w składzie:

przewodnicząca- muzyk pani Justyna Gawrońska

członek muzyk pani Edyta Walerowska

członek – językowiec pani Marta Korycińska

przyznało następujące miejsca w

kategorii 7-9 lat

I  miejsce Amelia Niemiec ze Szkoły Podstawowej  wTopoli Małej

II miejsce Karolina Jóźwiec i Amelia Stodolna z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Słaborowicach

III miejsce Elżbieta Bothur z Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Franklinowie

kategorii 10- 12 lat

 I miejsce Sandra Zjeżdżałka ze Szkoły Podstawowej  wTopoli Małej

 II miejsce Alicja Galińska  ze Szkoły Podstawowej w Szczurach

 III miejsce Paulina Grabarkiewicz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Słaborowicach

oraz wyróżnienia otrzymali: 

Marta Stachowicz ze Szkoły Podstawowej w Lewkowie  
Kacper Półciennik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Franklinowie.

Nagrodę specjalną Grand Prix Festiwalu otrzymała Natalia Gierszyńska ze Szkoły Podstawowej               w Gorzycach Wielkich za wykonanie piosenki w języku greckim.

Jak co roku organizatorzy włożyli wiele serca i  zaangażowania w przygotowanie Festiwalu, co sprawiło, że zarówno śpiewające dzieci jaki i zaproszeni goście, bawili się znakomicie.

Na zakończenie pani Danuta Ćwiklak dyrektor Szkoły Podstawowej we Franklinowie podziękowała wszystkim gościom i uczestnikom Festiwalu, a nagrodzonym uczniom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody.


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u