A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Mniej akryloamidu w żywności
Mniej akryloamidu w żywności
[2017-07-21] Mniej akryloamidu w żywności

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akryloamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki obniżające obecność tej rakotwórczej substancji proporcjonalnie do wielkości i charakteru ich zakładu.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis z zadowoleniem przyjął wynik głosowania: - Uczyniliśmy istotny krok w kierunku ochrony zdrowia i poprawy warunków życia obywateli. Nowe rozporządzenie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia obecności tej substancji rakotwórczej w żywności, ale również poprawi świadomość na temat tego, jak unikać narażenia na akryloamid, które często ma miejsce podczas gotowania w domu.

Uzgodniony tekst zostanie teraz przesłany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Obie instytucje będą miały trzy miesiące na przeanalizowanie go przed ostatecznym przyjęciem przez Komisję. Wejścia w życie można się spodziewać wiosną 2018 r.

Zaraz po przyjęciu rozporządzenia Komisja planuje również rozpocząć rozmowy na temat dodatkowych środków, takich jak określenie maksymalnych poziomów akryloamidu w niektórych rodzajach żywności.

Kontekst

Akryloamid[1] to substancja rakotwórcza, która powstaje z występujących naturalnie asparaginy (aminokwasu) i cukrów podczas przetwarzania żywności w wysokiej temperaturze, czyli smażenia i pieczenia, zwłaszcza w produktach bazujących na ziemniakach, zbożach, kawie i substytutach kawy.

Obecność akryloamidu w żywności została po raz pierwszy wykryta w 2002 r. i od tego czasu trwają badania, których celem ma być ograniczenie jego występowania. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził w 2015 r., że akryloamid jest substancją rakotwórczą i obecne poziomy narażenia z dietą na akryloamid są niepokojące, jeśli chodzi o możliwe skutki rakotwórcze. EFSA stwierdziła również, że poziomy akryloamidu w ostatnich latach nie uległy konsekwentnemu obniżeniu. Ponadto w ramach badań prowadzonych przez państwa członkowskie na podstawie zalecenia Komisji wykazano, że istnieją duże różnice, jeśli chodzi o dobrowolne środki wprowadzane przez przedsiębiorców, które mają na celu obniżenie poziomu akryloamidu.

Po wydaniu opinii przez EFSA Komisja rozpoczęła rozmowy z władzami państw członkowskich, aby określić odpowiednie środki regulacyjne umożliwiające ograniczenie obecności akryloamidu w żywności.

 

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u