A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Debata w III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
Debata w III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
[2017-09-27] Debata w III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

W dniu 26.09.2017 roku w III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata  Rozważania nad Europą. Debata była odpowiedzią członków Klubu Europejskiego Młoda Europa na konkurs organizowany przez Europejski Komitet Regionów pod patronatem Komisji Europejskiej.

Konkurs na grunt wielkopolski przeniósł przewodniczący delegacji polskiej Komitetu Regionów, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Debata podzielona była na dwie części. Pierwsza część to wypowiedzi uczniów oraz zaproszonych gości. Druga część to list młodych ludzi do Unii Europejskiej. Temat debaty oparty był na dorocznym Orędziu Przewodniczącego Komisji Europejskiej J-C Junckera wygłoszonym w dniu 13 września 2017 roku w Strasburgu i poruszył  sprawy społeczne, gospodarcze państw członkowskich Unii Europejskiej, m.in.prawa obywateli, politykę migracyjną, bezpieczeństwo, środki unijne oraz problemy UE i jej priorytety.
Spotkanie w auli Kopernika nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie dyrekcji szkoły. Anna Narewska podkreśliła znaczenie kontaktu uczniów z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Ostrowie Wielkopolskim, który zawsze wspiera i zachęca młodych ludzi do działania. Wtorkowe "Rozważania nad Europą" poprzedziły wyjątkowo pomyślne dla młodzieży z Kopca debaty oksfordzkie. Młodzi pokazali, że potrafią nie tylko mówić, ale też odważnie argumentować, odwołując się do posiadanej wiedzy.


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u