A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Tarcza Prywatności UE-USA
Tarcza Prywatności UE-USA
[2017-10-20] Tarcza Prywatności UE-USA

KE publikuje pierwsze sprawozdanie w sprawie funkcjonowania zasad mających na celu ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych w celach handlowych. – To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych – podkreśla komisarz Vĕra Jourová.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Komisja popiera stanowczo ustalenia z USA w sprawie Tarczy Prywatności. Zapewnienie, by międzynarodowa wymiana danych odbywała się w bezpieczny sposób i na rzetelnych zasadach, jest korzystne dla certyfikowanych firm oraz europejskich konsumentów i przedsiębiorstw, w tym unijnych MŚP. Pierwszy z rocznych przeglądów dowodzi naszego zaangażowania w stworzenie rygorystycznego systemu certyfikacji i dynamicznego systemu kontroli.

Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: - Transatlantycka wymiana danych ma istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Prawo do ochrony danych musi być jednak zapewnione również wtedy, gdy opuszczają one terytorium Unii. Nasz pierwszy przegląd wykazał, że Tarcza Bezpieczeństwa sprawnie funkcjonuje. Nadal istnieją jednak możliwości poprawy jej wdrażania. Tarcza Prywatności nie jest dokumentem zalegającym na dnie szuflady. To żywe porozumienie, które obie strony muszą aktywnie monitorować, aby zapewnić wysokie standardy w zakresie ochrony danych.

W momencie wejścia w życie umowy w sprawie Tarczy Prywatności w sierpniu 2016 r. Komisja zobowiązała się, że co roku będzie dokonywać jej przeglądu i oceniać, czy w dalszym ciągu zapewnia ona odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przedstawione sprawozdanie sporządzono w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkań ze wszystkimi właściwymi organami USA, które odbyły się w Waszyngtonie w połowie września 2017 r., a także informacje udostępnione przez szerokie grono zainteresowanych podmiotów (m.in. przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe). W przeglądzie wzięły również udział niezależne organy ochrony danych z państw członkowskich UE.

żródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u