A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna V Turniej Klubów Europejskich rozstrzygnięty
V Turniej Klubów Europejskich rozstrzygnięty
[2017-10-30] V Turniej Klubów Europejskich rozstrzygnięty

W dniu 25 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym odbył się V Turniej Klubów Europejskich. Głównym organizatorem konkursu był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski  działający przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Honorowy patronat nad turniejem objęła  Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka.

W turnieju udział wzięli uczniowie kół europejskich działających w szkołach gimnazjalnych. Celem Turnieju jest integracja klubów europejskich w regionie,  inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską, zgłębianie wiedzy o krajach Unii Europejskiej w tym szerzenie wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł poszukiwania informacji, dotyczących problematyki europejskiej  ale przede wszystkim wzmacnianie wśród młodych ludzi  poczucia tożsamości Europejskiej.

V Turniej Klubów Europejskich składał się z II etapów. W pierwszym etapie pięcioosobowe  drużyny przysyłały do Punktu ED plakaty przedstawiające wybrany kraj. Po weryfikacji, komisja konkursowa wyłoniła osiem drużyn, które znalazły się w drugim etapie konkursu. W składzie finałowej ósemki znalazły się kluby z : Szkoły Podstawowej nr 10 im. M. Konopnickiej w Kaliszu, Szkoły Podstawowej    nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w  Wysocku Małym, Szkoły Podstawowej im. kard. Karola Wojtyły w Chynowej, Zespołu Szkół w Granowcu, Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Ociążu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie, Szkoły Podstawowej w Świecy.

W finale każda drużyna  zaprezentowała wybrany kraj w oparciu o przygotowany plakat, wykazując się dużą wiedzę merytoryczną a także ciekawą aranżacją oraz walorami artystycznymi. W kolejnym etapie wszystkie drużyny przystąpiły do rozwiązania testu, który składał się z 30 pytań zamkniętych.

Komisja złożona z konsultantów Europe Direct, oraz asystenta Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej Pani Magdaleny Decker oceniając prezentacje oraz poziom znajomości europejskich państw wyłoniła zwycięzców.

I miejsce zajął Klub ADERIMUS z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu

II miejsce wywalczył Szkolny Klub  Europejski Syriusz z Szkoły Podstawowej im. m. Kopernika w Wysocku Małym

III miejsce zdobył klub  Młodzi Europejczycy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie.

Rywalizacja drużyn była bardzo zacięta. Wszyscy wykazali się dużą pomysłowością, oraz szeroką wiedzą nt. krajów europejskich.

Uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, upominki oraz dyplomy.                    

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct- Ostrów Wielkopolski dziękuje serdecznie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynie Łybackiej za wsparcie w postaci nagród dla laureatów, oraz gospodarzom – Szkole Podstawowej w Wysocku Małym za pomoc w organizacji konkursu.

 

 

 

 

 

 

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u