A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna IX KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
IX KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
[2017-11-08] IX KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa  wielkopolskiego, których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu), przesłanym w terminie    do                     24 listopada 2017 r. przez placówkę szkolną.Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą na adres

                                      Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Ostrów Wielkopolski

                                           przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

                                                             ul. Budowlanych 5

                                                      63-400 Ostrów Wielkopolski

                                                        z dopiskiem – „Konkurs”;

                                            bądź faksem pod numer 62/ 736 10 27;

                            lub też w wersji elektronicznej na adres: m.migaj@euro.ctiw.pl

Konkurs odbędzie się 30.11.2017 roku w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych ul. Kanataka 6

w Ostrowie Wielkopolskim.

      Konkurs będzie miał charakter testu pisemnego składającego się z 35 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut. Każda ze szkół ponadgimnazjalnych może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 10 uczniów.

      W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z organizatorem konkursu można zgłosić większą liczbę uczestników.

       O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

                                                                                 ZAPRASZAMY!!!!

Szegółowe informacje znajudują się w regulaminie

 userfiles/file/REGULAMIN%20IX.doc


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u