A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Konferencja Flying Bag - plecak z przyszłości. Prawo dziecka do wynalazków oraz realizacji startupów.
Konferencja Flying Bag - plecak z przyszłości. Prawo dziecka do wynalazków oraz realizacji startupów.
[2017-11-16] Konferencja Flying Bag - plecak z przyszłości. Prawo dziecka do wynalazków oraz realizacji startupów.

Z okazji  obchodów Dnia Nauki dla Pokoju i Rozwoju w dniu 10.11.2017 roku  w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja “Flying Bag: Ukraina – Polska”. Wydarzenie zorganizowane zostało  przez Ruch ,,Flying Bag”  wspólnie z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Michała Boniego. Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka w Polsce Marek Michalak.

 

Założycielem ruchu ,,Plecak Latający” jest 10-letnia Kira Suhoboichenko, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 336  Warszawie. Kira została uznana za zwycięzcę konkursu start-upów dziecięcych w Polsce za wynalazek „Latający Plecaczek”. Wymyśliła sposób na to, jak sprawić, aby szkolny plecak stał się lżejszy i bardziej wygodny.

Wśród zaproszonych gości  swoją obecnością na konferencji  zaszczycił m.in.  Michał Boni Poseł do Parlamentu Europejskiego, Joanna Fabisiak Posłanka na Sejm RP, Natalia Żytariuk Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce, Dyrektor Leavitt Institute ds. Rozwoju Międzynarodowego w USA Lorne Grierson , koordynatorka ds. organizacji i PR Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Switlana Zawadska.

Ponadto wśród ekspertów obecny był również  wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów  Pan Ryszard Bajkowski, który przedstawił opinię w panelu dyskusyjnym na temat ,,Udział szkół i uczniów w mediach społecznościowych oraz programach cyfrowej edukacji w celu promocji autorskiego pomysłu/startupu”.  W swojej wypowiedzi Pan wiceprezydent nawiązał do organizowanej od 50 lat Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Podkreślił, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości m.in. takich zagadnień jak: fizyka, chemia, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, ochrona środowiska. Wspomniał również o rosnącej popularności konkursu i coraz większej liczbie zgłaszających się uczestników. Potrzebne jest  dziś podejście aktywne, włączające własne osobiste zaangażowanie w proces edukacji i kreowanie swojej przyszłej kariery zawodowej. Ta droga zaczyna się już na etapie szkół ponadgimnazjalnych, kiedy to biorąc udział w konkursach takich jak OITiW, młodzi uczniowie udowadniają, że stać ich na ponadprzeciętne wyniki i dokonania oraz, że dzięki własnym ambicjom wykraczają poza program nauczania proponowany w szkołach.

Pan wiceprezydent w odniesieniu do Olimpiady nawiązał również do tematu infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nowoczesnych programów cyfrowej edukacji. Jaki wpływ ma Internet oraz uczestnictwo młodych ludzi w mediach społecznościowych na popularność Olimpiady.

Pozostali zaproszeni eksperci dyskutowali nad ustawodawstwem w zakresie dziecięcych start-upów, wspieraniu inicjatyw dzieci oraz roli systemu edukacji w tym zakresie.

Wśród uczestników konferencji obecny był również  koordynator  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski  pani Monika Migaj ,wspierająca innowacje i  kreatywność w pomysłach młodych ludzi, a także pani Bogna Zakrzewska, koordynator Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wspieranie dzieci i młodzieży we wdrażaniu własnych pomysłów oraz propagowanie kreacji  w działaniu to główne wnioski, jakie wypłynęły z konferencji. Ponadto stwierdzono, że  ważne jest  dostrzeganie młodych ludzi , praca z nimi oraz pomoc  im  w osiąganiu celów i marzeń, ponieważ są oni  przyszłością.

Temat powstania lekkiego plecaka i napełnienie go artykułami szkolnymi połączył w dniu 10.11.2017 roku wiele krajów, przyciągnął uwagę polityków, biznesmenów, środki masowego przekazu, rodziców i oczywiście dzieci.

 

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u