A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Międzyszkolne Obchody Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
Międzyszkolne Obchody Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
[2017-12-06] Międzyszkolne Obchody Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest corocznie 5 grudnia.  W tym roku Międzyszkolne Obchody Dnia Wolontariusza w Ostrowie Wielkopolskimodbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 pod honorowym Patronatem  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.

Na uroczystość w SP1 zaproszone zostały  osoby  działające w lokalnych organizacjach charytatywnych oraz wolontariusze z ostrowskich szkół podstawowych. W obchodach wzięło udział 12 szkół podstawowych z miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w których działają Szkolne Koła Wolontariatu. W czasie obchodów rozstrzygnięty  został konkurs plastyczny na hasło promujące ideę wolontariatu oraz   zaprezentowana została  działalność Szkolnych Kół  Wolontariatu działających w szkołach podstawowych.

Spotkanie było także okazją do rozszerzenia informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów wielkopolski mówił o Europejskim Korpusie Solidarności jako  unikatowym projekcie, skierowanym  dla ludzi młodych, którzy z jednej strony chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe, a z drugiej swoją pracą chcą służyć społeczeństwu. Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch filarów: pierwszy to wolontariat – dzięki dotacjom młodzi ludzie mogą realizować się w pomocy w pełnym wymiarze godzin, w okresie nie krótszym niż dwa i nie dłuższym niż dwanaście miesięcy. Drugi filar to praca zawodowa, praktyki czy przygotowanie do zawodu w tych instytucjach, organizacjach czy przedsiębiorstwach, które angażują się w działania solidarnościowe. Wszyscy uczestnicy obchodów poznali również zasady rejestracji online do Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia bezpośrednie kojarzenie ze sobą organizacji i młodych ludzi zainteresowanych udziałem w akcjach solidarnościowych.

Dobro czynione dłońmi to hasło, które  przewijało się tego dnia w wypowiedziach wszystkich wolontariuszy, dla których ważne jest, aby czuli się potrzebni i docenieni.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski przygotował dla wszystkich wolontariuszy upominki oraz nagrody.


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u