A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krag
II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krag
[2017-12-19] II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krag

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unii.

Zawody II stopnia polegały  na rozwiązaniu 100 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu 32 uczestników z południowej wielkoposki  miało 120 minut.  Do zawodów III stopnia kwalifikuje się 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów  z zawodów II stopnia w skali kraju.

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u