Młodzież o przyszłości Europy

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży i Konferencji w sprawie przyszłości Europy w dniu dzisiejszym w naszym Punkcie dr Paula Wiśniewska - Ekspert Team Europe przeprowadziła warsztaty podczas których młodzi ludzie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim rozmawiali o edukacji, kulturze, sporcie:
1) jak zapewnić wszystkim w UE dobrej jakości edukację, możliwość uczenia się przez całe życie i więcej szans?
2) jak chronić nasze dziedzictwo kulturowe, promować różnorodność kulturową oraz wspierać sektor kultury i sektor kreatywny?
3) jak zadbać, by młodzi ludzie mieli więcej szans i mogli w pełni uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia społecznego?
4) jak pogłębiać więzi między społecznościami i promować zdrowszy tryb życia poprzez sport?
 

Pomysły uczestników, które zostaną zamieszczone na platformie:

- ujednolicenie programów nauczania w państwach UE;
- zwiększenie liczby kursów dla osób dorosłych;
- projekty, które będą edukować jak uczyć dorosłe osoby;
- programy nauczania kształcące świadomych Europejczyków, którzy znają swoje prawa i możliwości partycypacji;
- nacisk na naukę języków obcych, za pośrednictwem tego także poznaje się kultury innych państw;
- edukacja wśród dzieci i rodziców dotycząca zdrowych nawyków odżywiania;
- więcej środków na odnowę/budowę obiektów sportowych w małych miejscowościach;
- europejskie kampanie promocyjne "sport to zdrowie"
Dziękujemy uczestnikom za udział!