Podsumowanie Wiosennego sprzątania Ostrowa Wielkopolskiego

Tegoroczne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego odbyło się w dniach 22 - 23 marca. 

To akcja, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń. Każdego roku uczestniczą w niej tysiące osób – dorośli, dzieci, rodziny, samorządowcy, dziennikarze, sportowcy, harcerze, ratownicy wodni. Każdemu przyświeca jeden cel  i wspólne dobro – czyste miasto. Nie inaczej było tym razem. Przedstawiciele EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski aktywnie włączyli się w tą akcję, która była zorganizowana na szeroką skalę. W piątek - 22 marca przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne dla 150 przedszkolaków w Arenie Ostrów. Ich celem było uświadomienie dzieciom korzyści płynących z dbania o naturę. Przedszkolaki ozdabiały swoje własne ekotorby. Warsztaty te nie tylko dostarczyły im kreatywnej zabawy, ale również przyczyniły się do zaszczepienia w nich ważnych wartości zrównoważonego rozwoju. Dzieci dowiedziały się, dlaczego tak istotne jest ograniczanie używania plastikowych toreb i dlaczego ekologiczne alternatywy są lepszym wyborem. Kończąc warsztaty, każde dziecko opuszczało Arenę Ostrów z własnoręcznie ozdobioną, ekologiczną torbą oraz z głębszą świadomością i zrozumieniem, jak ważne jest dbanie o naszą planetę.
 
W ramach dwudniowej akcji sprzątania udało się zebrać ponad 3,5 ton śmieci!
 
Organizatorami akcji są: Szymon Matyśkiewicz oraz Ostrów - Lubimy pomagać, Miasto Ostrów Wielkopolski i 3mk ArenaOstrów.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!