Aktywny marzec

W marcu byliśmy obecni na wielu ciekawych wydarzeniach!

6 marca wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu odwiedziliśmy Zespół Szkół Ponad Ponadpodstawowych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie. Odbywały się tam Szkolne Targi Edukacyjne, które miały wspomóc młodzież w wyborze ich dalszej ścieżki zawodowej. Przez cały tydzień uczniowie klas piątych brali udział w spotkaniach z pracodawcami, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami.

Wspólnie przeprowadziliśmy zajęcia podczas których omówiliśmy szereg programów oraz inicjatyw skierowanych do młodzieży, min. program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, DiscoverEU. Targi edukacyjne w Krotoszynie nie tylko dostarczyły młodzieży cennych informacji i inspiracji na temat ich przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, ale również skłoniły do refleksji nad rolą Polski w Unii Europejskiej oraz korzyściami płynącymi z aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty europejskiej.

8 marca wraz z EUROPE DIRECT Poznań zorganizowaliśmy stoisko podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Targi te zgromadziły nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, rodziców i przedstawicieli różnych instytucji. Na naszym stoisku  można było otrzymać publikacje przydatne w kształceniu europejskim. Chętnie odpowiadaliśmy na pytania dotyczące możliwości nauki i pracy w Europie oraz programów edukacyjnych, które Unia oferuje młodym ludziom. Zachęcaliśmy także do zapoznania się z ofertą edukacyjną  EUROPE DIRECT m.in. w zakresie możliwości przeprowadzenia cieszących się dużą popularnością bezpłatnych lekcji europejskich w szkołach.

11 marca byliśmy obecni na Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Wydarzenie to objęte było patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego. Wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy wspólne stoisko informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

21 marca ponownie – wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu uczestniczyliśmy w Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości, które zostały zorganizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Ich celem było ukształtowanie w uczniach obrazu rynku pracy. Wspólnie przeprowadziliśmy zajęcia podczas których omówiliśmy programy, projekty oraz inicjatywy z których może skorzystać młodzież.

Bardzo dziękujemy uczestnikom ww. wydarzeń!