Jak wybierani i mianowani są przywódcy instytucji UE

Głosując w wyborach europejskich i krajowych mamy wpływ na mianowanie przywódców czterech głównych instytucji decyzyjnych, które kierują administracją UE.

My - jako obywatele UE odgrywamy kluczową rolę w procesie demokratycznym UE. Co się dzieje po wyborach? Jak są wybierani i mianowani przywódcy instytucji UE?
Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi informacjami na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/stories/eu-institutional-appointments/
Informacje te dostępne są także w języku polskim.