Konferencja w sprawie przyszłości Europy - warsztaty

Komisja Europejska chce ustanowić rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży! To właśnie młodzież w dniu 20.10.2021 r. wzięła udział w warsztatach partycypacyjnych dot. przyszłości Europy, które poprowadziła dr Paula Wiśniewska – Ekspert Team Europe w naszym Punkcie. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim mieli okazję porozmawiać o kwestiach związanych ze zmianami klimatu oraz cyberbezpieczeństwie. Wykorzystana została formuła otwartej debaty World Cafe. Jest to metoda, która służy swobodnej wymianie informacji i pomysłów, zlokalizowaniu problemów, określeniu potrzeb oraz kroków umożliwiających działanie. Uczestnicy podzieleni byli na grupy przypisane do konkretnych tematów.

2022 - Europejski Rok Młodzieży

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. KE przyjęła formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi.