Zielone światło dla unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19

Przewodniczący trzech unijnych instytucji - Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej - wzięli dziś udział w oficjalnej ceremonii podpisania rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, kończąc tym samym proces legislacyjny. Zaświadczenie będzie można uzyskać we wszystkich krajach Unii od 1 lipca. Jego posiadanie ułatwi bezpieczne i swobodne przemieszczanie się na terytorium UE w czasie pandemii.

Europa się otwiera

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 osiągnęło kolejny ważny etap wraz z uruchomieniem technicznego systemu na szczeblu UE, który umożliwia weryfikację zaświadczeń w sposób bezpieczny i z poszanowaniem prywatności. Komisja zaproponowała wprowadzenie unijnego zaświadczenia, aby wznowić bezpieczne podróże tego lata. Będzie ono nieodpłatne, zabezpieczone i dostępne dla wszystkich. Dostępne w formie cyfrowej lub papierowej będzie zaświadczać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, poddana badaniu z wynikiem ujemnym lub jest ozdrowieńcem.

Tożsamość w smartfonie

Jedno kliknięcie w telefonie wystarczy, by udowodnić tożsamość i udostępniać dokumenty. Obywatele UE będą mieli również dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całej Europie. Komisja Europejska przedstawiła ramy tożsamości cyfrowej, dostępnej dla wszystkich obywateli, rezydentów i przedsiębiorstw we wspólnocie.

Nagrody za klimat

EKES rozpoczyna tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu. Komitet wyróżni do pięciu inicjatyw, które pokazują, jak cenny jest wkład społeczeństwa obywatelskiego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.