XI Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Ty jesteś Europą!"

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

Konkurs organizowany przez Punkt EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości skierowany jest do uczniów szkół średnich. Matronat honorowy nad konkursem objęła Pani Sylwia Spurek – Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Konkurs dotyczyć będzie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności realizacji polityki „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Celem Konkursu jest:

  • inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską,
  • przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej,
  • uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie,
  • szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną,
  • rozwijanie zainteresowania UE jako organizacją, której członkiem jest Polska,
  • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka,
  • krzewienie idei jednoczącej się Europy,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej.
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa  wielkopolskiego, których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1a lub 1b do Regulaminu), przesłanym w terminie do 2 grudnia 2022 r.
 
Konkurs odbędzie się 7 grudnia br. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału!